Γενικά οι Ιταλοί μέχρι τις αρχές του 2000 είχαν θέματα ...κυρίως με τα ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ τους techzpod stream free movies