Πληροφορίες:

ΑCTION BIKE - ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ

Νοταρά & Αμερικής 27
ΠΑΤΡΑ
Τ.Κ. 26442

Τηλ. : 2610 434320
Fax : 2610 452455