Τιμή 300€ - χωρίς βάσεις - σε μαύρο χρώμα
Γιώργος κιν:6944780098