ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTREME TRACK DAYS (ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΜΕΓΑΡΩΝ 2018

1) 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

2) 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

3) 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

4) 1 ΜΑΪΟΥ ΤΡΙΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

5) 20 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

6) 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

7) 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

8') 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

9) 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

10) 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

11) 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

12) 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

13) 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

14) 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

15) 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

16) 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ