τζαμπέ είσοδος, χώρος και χρόνος βλέπε αφίσσα.θα πάει κανείς;