Παραθέτω το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην Αγγλική γλώσσα
http://rideatriumph.com/motorcycle-usa-2012-best-of-awards/