Συνεργείο ικανοποιητικού επιπέδου για την Ελλάδα,
Ταχύτητά συνέπια επαγγελματισμός .