"Τα νέα στρώματα και οι ρότορες πρέπει να γίνονται προσεκτικά και αργά ... Οι περισσότερες ενώσεις τακακιών φρένων θα διαρκέσουν έως 300-400 μίλια για να …