Πωλείται η συγκεκριμένη μηχανή, από συλλέκτη (υπάρχει και αναρτημένη στο car.gr) Τα χιλιόμετρ…