Δίνεται το εικονιζόμενο ψυγείο. Έχει ένα μικρό χτύπημα το οποίο καταρχήν διορθώνεται, και κατά δεύτερον δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστον την λειτουργία της μηχανής. Η τιμή είναι πραγματικά χαμηλή (150€) αν φανταστεί κανείς πως το καινούργιο το πήρα 687€.