Πωλείται το εικονιζόμενο κάλλυμα ρεζερβουάρ της bagster ελάχιστα χρησιμοποιημένο σχεδόν καινούργιο.
Τηλ.6979982570 Απόστολος. Τιμή 60 Ευρώ.